Ατομική Έκθεση

Εγκαίνια: 11/05/2022

Καλλιτέχνης: Ιωακείμ Μιναρετζόπουλος

minatz202210.jpg minatz202211.jpg minatz202212.jpg minatz202213.jpg minatz202214.jpg minatz202215.jpg